Ngữ pháp TOEIC Bài 1: Giới thiệu về các từ loại trong tiếng Anh, công dụng và vị trí của chúng.


Chào các bạn.

Trong video này mình muốn nói về các loại từ trong tiếng Anh. Tiếng Anh, cũng như các thứ tiếng khác, có rất nhiều từ ngữ khác nhau, nên người ta phải bỏ những từ ngữ này vào trong các loại từ khác nhau. Mỗi loại từ này đóng một vai trò và chức năng riêng biệt trong một câu. Nếu chúng ta muốn nghe hiểu và đọc hiểu tốt tiếng Anh tốt hơn, chúng ta bắt buộc phải biết các từ ngữ thuộc những từ loại nào và có chức năng gì trong câu. Video này sẽ giúp các bạn làm việc đó, và giúp các bạn nâng cao khả năng đọc hiểu nói riêng, cũng như kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng viết, nói… nói chung. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem trong tiếng Anh có những loại từ nào.

Danh từ

Thứ nhất, chúng ta có danh từ. Danh từ trong tiếng Anh là Noun, viết tắt là chữ N. Danh từ là cái từ mà chỉ ra cái “danh”. Danh là “tên”, giống như “biệt danh” hay “chức danh”.

Hình mèo - Danh từ cat

Khi mình hỏi thứ này nó là cái gì? Thì câu trả lời là “con mèo” – cat. Chữ cat là tên của cái thứ này. Nó nói cho chúng ta biết thứ này là thứ gì. Vậy chúng ta có danh từ cat. Nó là danh từ, là tên của một vật gì đó, một người gì đó hay là con gì đó.

Tính từ

Tính từ beautiful mô tả cho danh từ cat

Tiếp theo, chúng ta có từ loại tính từ. Tính từ tiếng Anh là Adjective – viết tắt là Adj. Tính từ một từ mà nêu ra tính chất của một danh từ, nêu ra tính chất của một cái gì đó.

Ví dụ con mèo này, tính chất của nó là gì? Mình muốn mô tả tính chất của nó. Nó mập hay nó ốm? Nó xấu hay nó đẹp? Nó già hay nó trẻ gì? Ví dụ mình có beautiful – con mèo nó “đẹp”. Chữ beautiful này nêu ra tính chất của con mèo. Nó là tính từ.

Động từ

Động từ runs làm hành động của danh từ cat

Tiếp theo chúng ta có loại từ là động từ. Động từ tiếng Anh là Verb, viết tắt là chữ V. Động từ là một từ nêu ra hành động, nêu ra “cái gì đó làm cái gì đó”.

Ví dụ con mèo này nó “chạy” – runs. Chữ runs nêu ra cái hành động của con mèo này, nó cho chúng ta biết con mèo nó đang làm cái gì, thì nó là động từ.

Trạng từ

Trạng từ mô tả cho beautiful, runs, và quickly.

Loại từ tiếp theo là trạng từ. Trạng từ tiếng Anh là Adverb, viết tắt là Adv. Trạng từ là từ nêu ra trạng thái hay tình trạng. Có thể hiểu nôm na là nó nêu ra cái mức độ.

Ví dụ như mình nói runs là “chạy”. Chạy như thế nào? Chạy nhanh hay chạy chậm? Chạy từ từ hay vội vàng? Thì trạng từ nó nêu ra tình trạng hay trạng thái của việc chạy này. Ví dụ chúng ta có chữ quickly, một trạng từ. Ở phía sau nó có chữ -ly, nó là trạng từ. Cái trạng từ này nó mô tả cho cái việc chạy này. Chạy như thế nào? Chạy một cách nhanh.

Trạng từ cũng có thể mô tả cho một tính từ. Ví dụ như mình muốn nói “đẹp”. Con mèo này nó đẹp như thế nào? Đẹp thật hay là đẹp giả? Thì chúng ta có chữ really – “thật sự”. “Đẹp một cách thật sự”.

Hoặc là chúng ta có thể để chữ really ở trước chữ quickly. Chữ really nó mô tả cho cái quickly – “một cách nhanh”. Biết là một cách nhanh rồi, nhưng mà nhanh như thế nào nữa? Thì đây là “nhanh thật sự”.

Thì đó là chức năng của trạng từ. Trạng từ mô tả tình trạng hay trạng thái của những từ khác hay mô tả cái mức độ của chúng.

Giới từ

Giới từ into đi trước danh từ house

Loại từ tiếp theo là giới từ, preposition, viết tắt là chữ Pre. Mình có những giới từ quen thuộc như là: inonatwithfor… Những cái này gọi là giới từ. Giới từ chỉ có một chức năng duy nhất đó là đứng trước danh từ.

Ví dụ chữ on, trong tiếng Việt nó nghĩa là “trên”. Khi ta đọc chữ “trên” này lên, thì bắt buộc ta phải nói “trên cái gì đó”. Nó đòi hỏi ở phía sau này phải có một cái gì đó, phải có một cái danh từ, thì chúng ta mới có thể dùng được cái chữ “trên” này. Thì giới từ bắt buộc phải đứng trước danh từ. Đó là chức năng duy nhất của giới từ.

Ví dụ câu này mình muốn nói con mèo nó chạy vào đâu đó: “Con mèo nó chạy vào…” Thì ở đây chúng ta có chữ into – nghĩa là “vào”, vậy bắt buộc phía sau phải là “vào cái gì đó”, phía sau phải có một danh từ – ví dụ từ house. “Con mèo chạy vào nhà”. Đó là giới từ, đứng trước danh từ.

Từ hạn định

Các giới hạn của từ hạn định

Loại từ tiếp theo là hạn định từ. Loại từ này nghe có vẻ hơi xa lạ với các bạn. Tiếng Anh nó gọi là Determiner – viết tắt là chữ Det. Hạn định từ là từ dùng để giới hạn hay xác định.

Hai từ hạn định rất quen thuộc là a/an và the. Từ hạn định cũng đứng trước danh từ: a car / the car. Thì nó giới hạn hay xác định những cái danh từ này như thế nào?

Ví dụ mình có những dấu chấm này. Mỗi dấu chấm là một chiếc xe. Ta có rất nhiều dấu chấm, vô số dấu chấm. Khi chúng ta nói a car – “một chiếc xe” thì nó sẽ là bất kỳ cái xe nào, không có xác định cái xe nào cả. Vậy cái giới hạn ở đây nó rất là rộng. A car là bất kỳ cái xe nào ở trong những dấu chấm này. Còn khi mình nói the car thì mình muốn nói chính xác là cái xe này. Mình đã xác định nó là cái xe nào, và người ta đã biết là đang nói cái xe nào rồi. Vậy chữ the nó giới hạn lại còn một chiếc thôi.

Những từ hạn định quen thuộc khác ví dụ như là myhisher… – những từ chỉ sự sở hữu. Những chữ này nó giới hạn như thế nào? Ví dụ như cái xe này nó không phải là bất kỳ cái xe nào mà nó là “xe của tôi” – my. Nó là của tôi chứ không phải là bất kỳ cái xe nào. Sự giới hạn ở đây nó thu nhỏ lại.

Hoặc là chúng ta có some – some cars. Giới hạn lại là “một vài cái xe” thôi chứ không phải là nhiều xe. Ví dụ bốn cái xe ở đây – some. Hoặc là this – this car – là “cái xe này”, là cái xe ở gần đây, chứ không phải là cái xe ở đằng kia. Ta giới hạn lại, xác định lại là cái xe nào. Đó là từ hạn định.

Như câu này, ta đọc lên ta thấy rất là kỳ: really beautiful cat runs really quickly into house. Các bạn sẽ thấy nó thiếu thiếu. Mình đã cố tình chừa ra chỗ này. Vì bắt buộc chúng ta phải có từ hạn định ở đây. Ví dụ phía trước chúng ta có The – xác định là con mèo nào. Phía sau này ví dụ là my houseRuns into my house – “chạy vào cái nhà của tôi”.  Đó là từ hạn định.

Đại từ

Đại từ it thay thế cho danh từ the house

Còn một loại từ nữa gọi là đại từ, là một thành phần nhỏ thuộc tập hợp danh từ. Đại từ tiếng Anh là Pronoun, viết tắt là Pro. Nó là từ dùng để đại diện cho danh từ, cho nên mới gọi là đại từ.

Ví dụ như mình muốn nói câu này: My house is big – “Nhà tôi nó bự”. Và giờ mình muốn nói thêm là “cái nhà của tôi nó mắc” nữa thì mình nói là: My house is expensive. Thì khi mình nói như vậy thì phải lập lại chữ my house đến hai lần, nghe không hay. Cho nên mình dùng cái chữ it – nghĩa là “nó”, bỏ chữ my house này đi. “Nhà tôi thì bự. Nó mắc tiền nữa”. Lúc đó mình dùng chữ it này thay thế cho my house. Nó đại diện cho my house, nó gọi là đại từ.

Ví dụ câu ở dưới này, chúng ta đã nói ở trên này my house như thế nào rồi. Thì ở dưới này chúng ta không muốn nhắc lại chữ my house nữa nên chúng ta gạch nó đi, và chúng ta sẽ dùng một từ để đại diện cho nó là it – into it. Và bạn để ý là bởi vì đại từ thuộc tập hợp danh từ và được sử dụng như là danh từ nên nó có thể theo sau giới từ. Giới từ có thể đi trước nó: into it.

Đại từ it thay thế cho danh từ the house - 2

Thì đó là những loại từ chính. Nếu biết được cách sử dụng những loại từ này có thể giúp cho các bạn rất nhiều.

Ngữ pháp TOEIC – Bài 1 : TỪ LOẠI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo